• Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Khách hàng
  • Tin tức - Sự kiện
  • Tài nguyên
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ

Tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ Quản lý Điều hành tác nghiệp – TDOffice tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Thứ Sáu 04 Tháng Giêng - 2013 7:0:0 CH

Sáng ngày 04/01/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Thông tin và Truyền tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ Quản lý Điều hành tác nghiệp – TDOffice cho toàn thể cán bộ, công chức, các phòng ban thuộc Sở.

Đến dự buổi tập huấn có Ông Đào Xuân Kỳ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện Công ty Cổ phần tin học Tân DânTại buổi tập huấn Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty CP Tin học Tân Dân đã hướng dẫn những nội dung chính: Văn bản đến, văn bản đi, xử lý công việc, tra cứu văn bản … và buổi chiều cùng ngày hướng dẫn trực tiếp trên máy vi tính của từng cán bộ, công chức.  Phần mềm hỗ trợ Quản lý Điều hành tác nghiệp – TDOffice nhằm mục đích tin học hóa các hoạt động trong công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan. Trong thời gian đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm kết nối hệ thống Quản lý Điều hành tác nghiệp – TDOffice quản lý văn phòng điện tử của sở vào mạng Internet để nâng cao hơn hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý và trao đổi thông tin với các đơn vị trực thuộc sở, các cơ quan trong tỉnh. 

Toàn cảnh buổi tập huấn