• Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Khách hàng
  • Tin tức - Sự kiện
  • Tài nguyên
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Thứ Hai 16 Tháng Năm - 2016 7:0:0 CH

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, sáng ngày 13/5/2016, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức (Phần mềm) cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình; Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể công chức, viên chức khối cơ quan Bộ và các cán bộ đại diện công ty Cổ phần Tin học Tân Dân - đơn vị xây dựng phần mềm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã trở thành một trong những nội dung rất quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, gắn với việc cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ. Trong thời gian qua Văn phòng Chính phủ đã tích cực triển khai việc liên thông các hệ thống quản lý văn bản giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương, qua đó hình thành hệ thống thông tin quốc gia phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ. Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng, nâng cấp, triển khai áp dụng thí điểm Phần mềm tại một số Vụ, đơn vị. Để tiếp tục mở rộng, triển khai Phần mềm có chất lượng và hiệu quả, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đơn vị, thuộc và trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin và đơn vị xây dựng phần mềm Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân để cài đặt, hướng dẫn khai thác sử dụng, áp dụng phần mềm hiệu quả và chất lượng tại cơ quan đơn vị mình, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT của Bộ Nội vụ, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ.

 

Trưởng phòng Quản trị và phát triển hệ thống, Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ 
Lê Thanh Tùng giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản 
và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Hội nghị
 
Toàn cảnh Hội nghị